Melasa - namesto v prehrambni industriji kot biogorivo? Odločen ne! - Lesaffre Slovenija
18291
post-template-default,single,single-post,postid-18291,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_popup_menu_text_scaledown,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Melasa – namesto v prehrambni industriji kot biogorivo? Odločen ne!

Kaj je melasa?
Melasa je gost sladkorni sirup, ki nastane kot stranski proizvod pri pridelavi sladkorja. Vsebuje kar 50% sladkorja in številne bogate aminokisline, železo, kalcij, kalij, fosfor in magnezij, zaradi svoje bogate sestave pa ga lahko primerjamo celo z medom. Uporablja se kot dodatek živilski krmi, predvsem pa kot osnovna surovina v prehrambni industriji, kot je proizvodnja kvasa, v slaščičarstvu pri pripravi piškotov, čokolade in ostalih sladic, v proizvodnji citronske kisline, piva, rjavega sladkorja in kruha. Uporablja se tudi v mnogih tradicionalnih receptih, kot na primer znameniti belgijski piškoti speculas, ki ne bi bili tako posebnega okusa brez melase.

Zakaj smo zaskrbljeni?
Evropska komisija je pred kratkim predlagala povečanje uporabe melase v biogorivih v okviru prenove direktive o obnovljivih virih energije. Toda za razliko od večine ostalih surovin v svetu biogoriv je melasa uporabna v prehranski industriji in kot dodatek krme za živali. Poleg tega se pobuda dotika tudi omejitve uvoza melase, trenutno EU uvaža več kot 1 milijon ton melase vsako leto, spodbujanje uporabe melase za biogoriva pa bi posledično pomenilo občutno zmanjšanje oziroma ničelno uporabo melase za živila in krmo. Medtem, ko EU v celoti podpira povečanje deleža biogoriv za bolj trajnostni promet, to nikakor ne bi smelo biti na račun surovin, ki se uporabljajo v živilih in živalski krmi. Melasa bi tako dobila enak status in pomen kot ostali odpadni prehranski material, kot je uporabljeno jedilno olje.

Rezultat te pobude bi bil popolnoma v nasprotju z načelom »food first« oziroma »hrana na prvem mestu« in v nasprotju s krožnimi gospodarskimi cilji. Evropski proizvajalci kvasa in celotna fermentacijska industrija bi občutili ogromno škodo: obstaja nevarnost povečanja uvoza kvasa in antioksidantov iz držav tretjega sveta, kot je Kitajska.

Spodbujanje melase za biogorivo je:

  • v nasprotju z osnovno etično hierarhijo »hrana na prvem mestu« in krožnim gospodarskim načelom, v skladu s katerimi bi morale imeti surovine za prehrano in krmo prednost in večjo vrednost kot njihova uporaba pri biogorivu;
  • v nasprotju s cilji EU za spodbujanje naprednih biogoriv, ki niso narejena iz živil in krmnih rastlin. Spodbujanje pridobivanja biogoriv, ki temeljijo na melasi, postavlja na kocko kredibilnost in zaupanje v politiko EU glede trajnostnih virov energije;
  • ovira konkurenčnost evropskih sektorjev za živila, krmo in biogospodarstvo, kot je evropska industrija kvasa in fermentacije, ki se v svoji proizvodnji močno opira na melaso. To bi povzročilo povečanje uvoza kvasa iz držav tretjega sveta, kar bi ogrozilo obstoj številnih delovnih mest v tem sektorju.

Kakšna je rešitev?
Trdno smo prepričani, da nobena surovina, primerna za uporabo v hrani in krmi, ne bi smela dobiti prednosti pri pridelavi biogoriv. Zato prosimo pobudnike direktive, da Aneks IX Evropske komisije, ki se nanaša na prenovo direktive glede obnovljivih virov energije, nemudoma umaknejo. Melasa je prehranski izdelek, ki nima nobene zveze z ostalimi surovinami (primernimi za biogoriva) iz omenjenega Aneksa, kot na primer odpadno jedilno olje.
Istočasno v celoti podpiramo razvoj resnično trajnostnih biogoriv, izdelanih iz odpadkov, pod pogojem, da se upošteva hierarhija ravnanja z odpadki in ostanki, ki nimajo pomembne nadaljnje uporabe in vrednosti.

Predlog Komisije zdaj razpravljata Evropski parlament in Svet EU. Še vedno je mogoče odstraniti melaso s seznama surovin za biogoriva iz Aneksa IX. Pridružite se nam, da prepričamo ključne odločevalce k preprečitvi promocije prehrambnih surovin za biogoriva.

Za več informacij se obrnite na:
Aurora Bescond, generalni sekretar, organizacija COFALEC
+33 6 70 58 08 81 ali bescond@cofalec.com

Konfederacija evropskih proizvajalcev kvasovk (COFALEC) predstavlja interese kvasne industrije v EU. Naš cilj je podpreti in zagotoviti konkurenčnost in trajnostni razvoj te industrije.

Več informacij lahko najdete na www.cofalec.com in na www.molassesforfood.eu.