Pismo predsednika Skupine Lesaffre ob covid-19 krizi, g. Antoina Baula - Lesaffre Slovenija
18527
post-template-default,single,single-post,postid-18527,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_popup_menu_text_scaledown,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Pismo predsednika Skupine Lesaffre ob covid-19 krizi, g. Antoina Baula

Svet se že nekaj tednov spopada z neprimerljivo zdravstveno krizo. V svoji več kot 160-letni zgodovini je Skupina Lesaffre že doživela dogodke velikih razsežnosti in posledicami za naš planet.

Že v začetni fazi širjenja virusa, na Kitajskem, kjer ima skupina tri proizvodna mesta, smo se hitro in učinkovito organizirali, da bi lahko čim bolj uspešno odreagirali na vpliv virusa. Po napredovanju pandemije pa organizacijo in hitre reakcije po svojih zmogljivostih širimo po vsem svetu.

Naša prva prioriteta je bila jamčiti varnost naših zaposlenih in v istem duhu varnost ponudnikov storitev in prevoznikov. Za zaščito ljudi, ki delajo na proizvodnih mestih in prodajnih enotah Skupine, se izvajajo strogi zdravstveni in varnostni ukrepi. Zahteva se strogo spoštovanje teh pravil. Redno jih revidirajo naše varnostne ekipe, hkrati pa je ogrožena varnost vseh pri njihovem vsakodnevnem delu, zato se prav vsi se v celoti držijo strogih pravil.

Naša druga prednostna naloga je nadaljevati s proizvodnjo in servisiranjem naših kupcev tako v pekovskih izdelkih kot v prehranski in zdravstveni industriji, da lahko sami pravočasno zadovoljijo potrebe svojih kupcev. Naši izdelki so bistveni v široki paleti vrednostnih verig v prehrambni industriji, kot so pekovski izdelki in pripravljeni obroki. Bistvenega pomena je tudi kmetijska in zdravstvena divizija, na primer krmljenje živali brez antibiotikov, v biokontroli ali pri izdelavi Covid 19 testov.

Zagotavljanje proizvodnih in dobavnih procesov za naše izdelke po vsem svetu je zato velik izziv. Zavedajoč se te bistvene misije so vse naše ekipe po vsem svetu vsakodnevno predane poslu kljub številnim omejitvam. Zaposleni v Skupini Lesaffre se z dano situacijo soočajo z občudovanja vrednim pogumom, predanostjo in strokovnostjo, za kar bi se jim ob tej priložnosti rad zahvalil.

Druga od naših prednostnih nalog je sprejeti konkretne, oprijemljive in takojšnje ukrepe za pomoč zdravstvenim delavcem in podpori najbolj občutljivim skupnostim v krajih, kjer delujemo. Glede na nujnost in obseg razmer smo v številnih državah na pobudo zaposlenih prispevali k donacijam mask in druge zaščitne opreme za zdravstvene delavce ter finančni podpori bolnišnic in dobrodelnih organizacij.

Ker je s pandemijo povezana takojšnja in neizbežna kriza, ne izgubljamo naše osredotočenosti in pogleda na dolgoročne potrebe sveta, v katerem živimo, še posebej pa nadaljujemo s svojimi številnimi raziskovalnimi in razvojnimi programi. Naša misija “S skupnimi močmi hranimo in varujemo planet« je popolnoma v skladu s to vizijo.

Še naprej lahko računate na zavzetost in predanost vseh zaposlenih v Skupini Lesaffre, katerim se iskreno zahvaljujem.

Antoine Baule