Preimenovanje v Lesaffre Slovenija - Lesaffre Slovenija
18437
post-template-default,single,single-post,postid-18437,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_popup_menu_text_scaledown,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Preimenovanje v Lesaffre Slovenija

Podjetje Bonopan, vodilno v Sloveniji na področju fermentacije in pekarskih rešitev, smo spremenili svoje ime v Lesaffre Slovenija. Tej odločitvi je botrovalo dejstvo, da francoska Skupina Lesaffre v firmah svojih odvisnih družb uporablja imena držav, v katerih posluje. Preimenovanje je pred kratkim s svojo odločbo potrdila tudi Vlada Republike Slovenije, ki je v imenu dovolila uporabo besede »Slovenija«. S tem je izkazala veliko zaupanje v delo slovenske podružnice, ki je s svojim minulim delom dokazala etično in družbeno odgovorno delo in kot del Skupine Lesaffre v širšem družbenem okolju uresničuje svoje poslanstvo »S skupnimi močmi hraniti in varovati planet«.

Uporabo besede Slovenija in oznak države in samoupravnih lokalnih skupnosti ureja 15. člen ZGD-1, ki v prvem odstavku določa, da je besedo Slovenija v vseh sklonih in svojilnih pridevnikih dovoljeno vnesti v firmo le z dovoljenjem vlade. »Vlada RS je ocenila, da gre glede na dejavnost družbe, uspešnost poslovanja in družbeno odgovornost za pomembno družbo, katere dejavnost je potrebno šteti kot dejavnost, ki je za Republiko Slovenijo večjega pomena, kar je utemeljeno tudi s tem, da neprestano širi svojo dejavnost in s tem ustvarja nova delovna mesta. Prav tako je del koncerna, ki ima mednarodni ugled in v firmah odvisnih družb praviloma uporablja imena držav sedežev odvisnih družb,« pojasnjuje mag. Mirjam Kavčič, direktorica Lesaffre Slovenija d. o. o.

Družba Bonopan je bila kot hčerinska družba Skupine Lesaffre ustanovljena leta 2001. Za spremembo imena smo se odločili zaradi svoje poslovne politike. Vse od  ustanovitve se družba uspešno uveljavlja kot dobavitelj kvasa, ostalih izdelkov za pekarstvo, predvsem pa inovativnih pekovskih rešitev in prenaša bogato mednarodno znanje v naš prostor. V tem času je povečevala tako promet kot dobiček; v letu 2018 je ustvarila okrog 5 mio € prihodkov od prodaje. Uresničevanje poslovnih načrtov, rast in ohranjanje visokih tržnih deležev v posameznih segmentih je zahtevalo tudi dodatno zaposlovanje; družba trenutno zaposluje 10 delavcev. V podjetju delujemo tudi družbeno odgovorno. Aktivno sodelujemo s srednjimi šolami in fakultetami na področju izobraževanja in so-mentorstva diplomskih nalog na področju pekovske industrije. V obliki dodatnega šolanja članov komisij in s skrbjo za promocijo pekovskega poklica, ki se trenutno sooča s pomanjkanjem kadra, sodelujemo tudi z Gospodarsko zbornico Slovenije. S številnimi programi pa si prizadevamo ohranjati in promovirati slovensko tradicijo peke, prenos izročila in vrednot na nove generacije. Imamo tudi pestre načrte za prihodnost, saj med drugim načrtujemo izgradnjo pekovskega centra, ki bo omogočil intenzivnejši prenos znanja in tehnik na področju pekarstva, ki naj bi postal center ustvarjanja, kreiranja novih izdelkov in preizkušanja kakovosti surovin, osvajanja novih tehnik in izmenjavo znanj s tujimi in domačimi strokovnjaki.

»Lesaffre je družina in podjetje Bonopan je bilo vedno del te družine. S spremembo imena je ta pripadnost še bolj izrazita, naš ponos pa še večji,« je povedal Jerome Lebriez, predsednik regije Srednja in Vzhodna Evropa Skupine Lesaffre. Preimenovanje podjetja sta na slovesnem dogodku, ki smo ga priredili konec maja, pozdravili tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec ter veleposlanica Francoske republike v Sloveniji, njena ekscelenca Florence Ferrari. Po uradnem delu, ki so ga poleg častnih govorcev popestrili tudi folklorna skupina Tine Rožanc z glasbeniki, igralka in šansonjerka  Lara Jankovič s harmonikarjem ter etnolog dr. Janez Bogataj, so se goste zabavali na večerji in v glasbeni spremljavi skupine King Foo.

Podjetje Lesaffre Mautner Markhof je v lastništvo vstopilo leta 2002 in je bilo sprva družinsko podjetje, ustanovljeno v Franciji leta 1853, ter je danes multinacionalka z velikim mednarodnim ugledom in deluje na vseh kontinentih sveta. Družba je vodilni svetovni proizvajalec kvasa in s fermentacijo povezanih artiklov, skupno pa zaposluje preko 10.500 ljudi v več kot 70 hčerinskih družbah s sedežem v približno petdesetih državah. Skupina Lesaffre se že več kot 165 let uspešno razvija in svoje bogato strokovno znanje prenaša v živilsko industrijo. Poleg osnovne proizvodnje in trženja inovativnih rešitev za pekarstvo Skupina Lesaffre kot ključni globalni strokovnjak na področju razvoja kvasovk in fermentacije svojo dejavnost širi tudi na področje izboljšanja okusa prehrane, v zdravstvo in biotehnologijo. Skupina dosega promet v višini preko dveh milijard evrov letno, vključno z več kot 40 % prometom na razvijajočih se trgih.